Toimumise aeg: 08.06.2018
Toimumise koht: Loomekoda, Tähe tn 32, Tallinn.
Koolituse hind: 59 eurot (maksta saab arve alusel)

Hind sisaldab 8 tundi koolitust, kahte kohvipausi, paljundatud metoodilist materjali. Lõunasöök koolituse hinna sisse ei kuulu. Koolituse läbinule väljastatakse tõend.

Sihtgrupp on muusikaõpetajad, laulustuudiote juhendajad, beebikoolide juhendajad, lauljad, muusikatudengid. Piirarv 20 inimest.

Vajalikud vahendid koolitusel osalemise eelduseks on oma pilli ja arvuti olemasolu ning eelnevalt MuseScore programmi alla laadimine arvutisse. Seda saab teha aadressil https://musescore.org/en

Koolituse eesmärk on saada kogemusi ja ideid laste lauluõpetuse metoodikatest, omandada teadmised plokkflöödi ning ukulele algõpetusest ning tutvuda noodigraafika programmiga MuseScore.

Koolituse läbinud õpetaja loob last sisuliselt toetava, kvaliteetselt ja huvitavalt kujundatud muusikatunni, mille käigus tunneb nii laps, kui õpetaja kui end motiveeritult ja inspireeritult.  

Koolituse sisu:
1. Laste lauluõpetuse metoodikaid ja lähenemisi on väga erinevaid. Koolituse käigus toimuvad arutelud ning kogemuslikud töömetoodika näited annavad võimaluse leida vastuseid tekkinud küsimustele ning saada uusi vaatenurki laste lauluõpetuses. Koolitusel pöörame tähelepanu teemadele nagu hääle ja keha üles äratamine, hääletehnika, soololaulmine, ansamblis laulmine, lavatehnika kasutamise võimalused lauluõpetuses, hääle probleemid.  
2. Muusikatundi on väga hea ilmestada mahedakõlaliste pillidega nagu ukulele ja plokkflööt. Last inspireerib ja motiveerib saatepill. Koolituse käigus õpime plokkflöödi õpetamise algmetoodikat. Plokkflööt on väga hea instrument lapsele esimeseks pilliks, sest mängimisel töötab keha suures osas sarnaselt laulmisele. Samuti toetab plokkflöödi mängimine lapse õiget kehahoidu, aitab kaasa keele- ja suulihaste tugevdamisele, arendab koordinatsiooni ja motoorikat. Ukulele on viimasel ajal popiks saanud just laste, noorte ja õpetajate seas. Ta on lihtne ja mugav mängida. Koolituse käigus õpime ukulelet, kui õpetaja saateinstrumenti. Õpime selgeks põhiakordid kuni kahe helistiku piires ja tutvume saate rütmikatega. Pilliõpetuses osalemise eelduseks on oma pilli olemasolu.
3. Iga õpetaja loob oma laule ja üha suurem vajadus on tekkinud noodistamiseks noodigraafika programmidega. Noodigraafika loengus osalemise eelduseks on, kaasa võtta oma arvuti, millesse on eelnevalt alla laetud vabavaras olev programm MuseScore. Alla laadida saad siit https://musescore.org/en

Koolitajate tutvustus:
Lia Piir on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari muusikaõpetaja eriala. Oma töös on ta kokku puutunud nii väikelaste kui koolilastega. Lia juhendab soliste ja ansambleid muusikastuudios Musaklubi ning on töötanud üle 15 aasta lasteaias muusikaõpetajana. Lia on aktiivne koorilaulja segakooris Rõõmusõõm ning andnud välja omaloomingut. Lia pälvis 2017 aastal Tartu linna Aasta õpetaja tiitli.
Birgit Kägu on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsiooni-pedagoogika erialal. Erialaks oboe, lisaeriala plokkflööt. Birgit töötab Musaklubis plokkflöödi õpetajana ja lisaks mitmes muusikakoolis ning üldhariduskoolis, kus õpetab flööti, plokkflööti ja oboed. Tema õpilased on edukalt esinenud nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel konkursidel. Aastal 2015 omistas Eesti Muusikakoolide Liit talle vabariikliku pedagoogi preemia. Aastal 2017 pälvis Birgit Tartu linna Aasta hariduse sõbra tiitli. Birgit kuulub Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri koosseisu ja osaleb Tartu Ülikooli Puhkpilliorkestri Popsid töös.
Pille Siht on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari. Ta on õppinud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazzlaulu. Praegu tudeerib Waf laulukoolis. Pille on juhendanud soliste ja ansambleid 12 aastat. Tema moto õpetajana on, et kui laps laulab, peab ta olema sisemiselt vaba, rõõmus ja loominguline. Pille laulab jazzi ja on esinenud mitmete Eesti muusikutega. Pille annab välja omaloomingut.

Koolituse ajakava
10.30-11.00Tervituskohv

11.00-12.30
Plokkflöödi õpetamise metoodika algajatele
(teooria, praktika)
Birgit Kägu
12.30-12.40
Kohvipaus
12.40-14.10
Laste lauluõpetus- hääletehnika, soolo- ja ansamblilaulu metoodikad (teooria)
Pille Siht, Lia Piir
14.10-15.10
Lõuna
15.10-16.40
Laste lauluõpetus- hääleharjutused, laulu- ja rütmimängud (praktika)
Pille Siht, Lia Piir
16.40-16.50
Kohvipaus
16.50-17.50Noodigraafika programm MuseScore- põhifunktsioonide õppimine, ühe laulu noodistamine
Pille Siht, Lia Piir
17.50-18.50
Ukulele algõpetus (akordisaade, rütmifaktuurid)
Pille Siht, Lia Piir
 


 

Registreerimine (30.04.2018-30.05.2018. Osalejate piirarv on 20 inimest)
Email again: